Frida Kahlo, Super Heroine

Judy Moffatt a la Frida.

No comments: